• Café sách - Robooksta qua những con số

  39

  Số sự kiện Cafe sách tổ chức, trong đó 83 cuốn sách được giới thiệu bởi 27 người khác nhau.

  +1300

  Số lượt người tham dự các sự kiện do Cafe sách tổ chức

  358

  Số sách được Cafe sách chuyển đến tay bạn đọc (247 cuốn sách giấy, 111 ebooks /audio books)

 • Blog café sách Robooksta

  Tổng kết các sự kiện được tổ chức bởi Café sách Robooksta

All Posts
×