• Café sách - Robooksta qua những con số

  41

  Số sự kiện Cafe sách tổ chức, trong đó 89 cuốn sách được giới thiệu bởi 30 người khác nhau.

  +1360

  Số lượt người tham dự các sự kiện do Cafe sách tổ chức

  377

  Số sách được Cafe sách chuyển đến tay bạn đọc (265 cuốn sách giấy, 112 ebooks /audio books)

 • Blog café sách Robooksta

  Tổng kết các sự kiện được tổ chức bởi Café Sách Robooksta

All Posts
×